VISJON

VISJON

VISJON

« Være en velsignelse for masai folket»  

Dette var det Gud sa, og så er det vårt ansvar å gjøre noe med det. Gud har gjennom mange år  ledet oss i kontakt med de rette menneskene og sammen har vi begynt ett arbeid som allerede  har berga liv, og er med å reiser opp en ny generasjon med masaier.  

Evangeliet er det som forandrer våre liv, familier, og samfunn. På senteret så lærer barna Guds  Ord, pastorer og ledere får komme sammen til undervisning, bønn og veiledning. Vi planter og  bygger kirker i Masai Mara og vet at Evangeliet gir liv og håp til alle.  

Utdannelse er helt avgjørende for at barna skal nå de drømmer og håp de bærer på. Mange barn  i området får ikke skolegang og derfor så har vi bygd en skole og vil i framtiden også bygge flere  skoler, slik at barna kan få den utdannelsen de ønsker.  

Helse er en av de viktigste prioriteringene våres fordi mange dør av helt enkle sykdommer som  skyldes urent vann og mangel på helsehjelp og medisiner. Noe av det første vi gjorde var å få en  brønn med rent vann som gir rent vann til senteret, men også til de som bor i nærheten. Så ønsker  vi å bygge en helsestasjon for å gi folk enkel helsehjelp og medisiner, men også en fødestue som  kan gi kvinner en trygg og ren plass under fødsel. Vi har også hatt helgedager med undervisning  om hygiene etc og to dager med klinikk der flere hundre masaier fikk helsesjekk og medisiner når  det var nødvendig. 

i

Blog

Våre nyheter og kunngjøringer

 

Helseklinikk i Masai Mara, Kenya

Helseklinikk i Masai Mara, Kenya

Det er mye som har skjedd her siste året og lokalbefolkningen i dette området har denne uken fått vært hos tannlegen, for de fleste for aller første gang! 20 januar 2023 tok vi første spadetak og begynte det spennende arbeidet med å bygge en helseklinikk her ute på…

read more
helseklinikk

helseklinikk

Vi har lenge sett behovet for å bidra med elsehjelp i området. Mange dør eller får livslange plager på grunn av manglende behandling. Infeksjoner og andre sykdommer som er relatert til urent vann og dårlig hygiene osv. Folk bor spredt i ett stort området og…

read more
Eksotisk reise til Afrika

Eksotisk reise til Afrika

Eksotisk reise til AfrikaKENYAKenya - Masai MaraVi reiser fra Oslo på tirsdag den 23 nov med Ethiopan Airlines.. og hjemreisen starter Søndag 5 des og lander da i Norge 6 des. Vi reiser da inn til Masai Mara og misjonssenteret vårt der. Blir fantastiske dager der vi...

read more

ÅPENTID

M-F: 9am – 4pm,

SEND OSS EN E-POST

post@masaimisjon.no