Bakgrunn og historisk tilbakeblikk

historisk tilbakeblikk

Bakgrunn og historisk tilbakeblikk

Visjonen og tiltalen som Gud gav er at vi skal være til velsignelse for Masai folket. Siden  2007 så har jeg reist ned jevnlig til Kenya og Masai Mara, og sammen med Jesse Karanja  besøkt ulike menigheter over hele Mara. Første turen til Kenya var sammen med Dennis  Greenidge og vi besøke Bønnesenteret Mizpah som Jesse Karanja har grunnlagt og bygd  opp til ett fantastisk sted å komme til.  

I 2016 så fikk vi kjøpt ett landeområdet nær Talek i Mara på ca 50 mål. Da hadde vi over  tid reist og besøkt og søkt Herren for hvor vi skulle bygge en base for arbeidet vårt. 14  September kom første lass med stein og vi hadde en samling der vi ba og innviet stedet  for Herren. Det ble en fantastisk dag og markering og byggingen kunne begynne.  

 

Vi bygde først ett hjem for jentene og ett hjem for guttene og så bygde vi også en matsal  som ble brukt som skole, møtesal og matsal den første tiden. Samtidig satte vi opp to telt  og begynte på flere på gjestesenteret, samt ett gjestehus hvor tilreisende og grupper kan  spise og ha felleskap  

November 2017 så hadde vi første turen med gruppe fra Norge som besøkte  misjonssenteret og fikk møte de 16 første barna som skulle flytte inn på senteret i januar  2018. Det har vært utrolig å å se disse barna som kom usikre, utrygge på så mange vis,  og møte dem idag og få se den fantastiske utviklinga de har hatt.  

Januar 2018 så flytta barna inn og begynte på skolen og vi begynte med 16 barn og siden  da har vi tatt inn 10-12 nye barn med jevne mellomrom og idag (2021) har vi over 80 barn  som bor på senteret og ca 110 som går på skolen vår.  

Apostel Jesse Karanja og Biskop William Mainka har vært med fra starten og uten dem  hadde ikke dette gått. William bor i Talek og er pastor og var leder for over 130  menigheter i regionen når vi ble kjent med han. Siden har han blitt nestleder for  pinsebevegelsen (Kenya Assembly of God ) og har stor innflytelse og ansvar i sin nye  tjeneste. Kona til William; Nancy er daglig leder på senteret og følger opp alt som skjer i  det daglige.  

Jesse Karanja har lagt ned ett enormt arbeid ved å reise inn og lede byggeprosessen,  samtidig har bønnesenteret og administrasjonen der ansvar for det økonomiske med  innkjøp, lønninger til lærere , regnskap osv. Jesse har i perioder reist inn hver uke og fulgt  opp alt arbeidet og de administrative oppgavene på senteret.