NYTT STORT PROSJEKT PÅ MISJONSSENTERET – HELSESTASJON.

KENYA

NYTT STORT PROSJEKT PÅ MISJONSSENTERET – HELSESTASJON

Vi har lenge sett behovet for å bidra med
elsehjelp i området. Mange dør eller får livslange plager på grunn av manglende behandling. Infeksjoner og andre sykdommer som er relatert til urent vann og dårlig hygiene osv. Folk bor spredt i ett stort området og bor i jordhytter med dårlige sanitære forhold.
En helsestasjon vil bidra til at kvinner kan få føde i ett rent rom med kvalifisert helsepersonell tilstede. Vi vil kunne hjelpe mange med enkel medisinsk behandling slik at alvorlige senvirkninger unngås. Vi vil kunne sende folk videre til sykehus for behandling når mer alvorlige tilstander avdekkes.

Nye bygninger og større tomt

Vi har bygd ett nytt skolebygg for å betjene den voksende skole, vi har bygd nytt kjøkken og også fått opp ett nytt vanntårn som sikrer rent og nok vann til hele senteret.
Vi har over lengre tid arbeidet for å få mer land til de framtidige prosjektene våres og i vinter lyktes det å få kjøpt 13 mål ekstra til bygging av helsestasjon, kapell og bolighus for personale. Totalt har vi nå 33 mål tomt som stadig fylles opp av mennesker og bygninger og vi ser en misjonsstasjon som fungerer og gir håp og framtid for mange mennesker..

Line Sofie Apeland som er lege og misjonær vil lede prosjektet og vi ønsker å komme igang med bygging av denne helsestasjonen så raskt som mulig. Selve bygget vil koste 1.5 millioner norske kroner og vil ha de ødvendige undersøkelsesrom , labaratorie, kontor, fødestuer osv. Videre er det stort behov for en ambulanse som har 4 hjulstrekk og kan kjøre ute i bushen, hjelpe de man kan der de er, og ta med til helsestasjon når det er nødvendig. Har du mulighet å bli en misjonspartner for å gjøre dette mulig ?

Engangs-gaver, månedlige gaver , alt vil bidra til å gjøre dette mulig. Se video for mer info.