Line Sofie Apeland med
til Masai Mara, Kenya

Line Sofie Apeland

Line Sofie Apeland med til Masai Mara, Kenya

Inntrykkene er mange og opplevelsene sterke etter turen til Masai Mara.

Fantastisk å se arbeidet som Troens ord driver der! Masai-folket er virkelig blitt rikt velsignet av deres engasjement og trofasthet.

Det er vel umulig å ikke bli glad i de nydelige barna på misjonssenteret. Det som har satt dypest spor i meg er hungeren etter Gud som disse barna har.  Å se
dem helt oppslukt i bønn og tilbedelse til sin gode, trofaste Far i himmelen, rører meg dypt. De har fått erfare Gud personlig fra ung alder og har dermed
fått del i en enorm rikdom! Det finnes vel ikke noe bedre enn å erfare Guds enorme kjærlighet og oppleve Hans godhet og trofasthet. Og de av oss som har
levd noe lengre enn disse barna kan skrive under på at dette holder! Den Gud som de har opplevd, er med gjennom alt! Han som har ført deg hit, vil også føre
deg videre. Han har lovet å være med alle dager! Han som har vært trofast inntil i dag, vil også være med i morgen! La oss ikke bekymre oss for noe, men
legge alt på Herren. Vi trenger ikke være redd for i morgen, for Gud er allerede der!

Jeg vil gjerne dele en spesiell opplevelse med dere. En av de yngste guttene på senteret kom bort til meg å spurte: «Vet du hva som står i Jesaja 41.10?», og han
fortsatte med å lese begeistret: «Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg
oppe med min rettferds høyre hånd.» Da han var ferdig med å lese, så han opp på meg og sa: «dette må du huske neste gang du har problemer». Jeg ble så rørt
av ordene hans og det talte virkelig til meg. Det er umulig å glemme disse som har lært meg så uendelig mye.

Disse barna har store drømmer og jobber hardt for å nå målene de har satt seg. De har fått en enorm mulighet ved å komme til senteret og disse barna vil nå
langt. Jeg er så spent på å se alt Gud har for disse fantastiske barna. Jeg vil bare få takke alle dere som er med å sår inn i dette arbeidet og investerer i disse
barna. Nå har de fått et godt og trygt liv, med mat, seng, skolegang, omsorg og kjærlighet. Disse barna er Maras fremtid og de vil være med å forandre verden!
Line Sofie Apeland med
til Masai Mara, Kenya

Mens vi var i Masai Mara hadde jeg som lege i sammen med Pastor Nancy gleden av å ha samtaler med de eldste jentene. 3 kvelder hadde vi seminarer på
senteret. Jentene kom med lange lister med spørsmål og ting de lurte på. En kan vel si det fungerte litt som helsesøster-tjenesten på skolene hjemme. Det var
tydelig at det var et stort behov for dette. Jentene hadde mange spørsmål, bla. om menstruasjon og konsekvensene av omskjæring (som dessverre fortsatt er
veldig utberedt i kulturen der). Videre lurte de på hvordan de kunne unngå dette med omskjæring. Vi snakket om gruppepress, hvordan vi kan nå våre mål
og drømmer, hvordan velge rett ektemann, hvordan unngå HIV/AIDS mm. Dette var alle temaer jentene ville snakke om.

De var veldig åpne og nysgjerrige. Pastor Nancy planlegger nå å fortsette disse veiledningstimene med jentene 2 ganger i uken. Dette synes jeg er svært gledelig, da jeg tror det er helt avgjørende med et slik forum. Det er viktig for jentene å kunne ha en trygg plass de kan stille spørsmål og diskutere temaer som opptar oss alle. I deres kultur er flere av disse temaene fortsatt svært tabu-belagt og det er vanskelig som tenåring å forhold seg til alle forandringer som skjer, når en ikke forstår
eller vet hvorfor kroppen f.eks. endres. Tilslutt vil jeg dele noen erfaringer fra helsedagene vi hadde i sammen med lokalt helsepersonell. Det var 2 spennende dager hvor vi behandlet flere hundre pasienter.

Pasientene led av mange ulike sykdommer og vi gjorde det vi kunne med ressursene vi hadde tilgjengelig. Noen måtte vi referere videre til nærmeste sykehus. Høydepunktet var definitivt å se Guds kraft i aksjon. Før vi begynte konsultasjonene, delte vi Guds ord og ba for de fremmøtte pasientene. Med det samme vi hadde bedt, rakte den ene etter den andre opp hånden og proklamerte at smertene var forsvunnet i Jesu navn. En dame fikk synet tilbake på sitt venstre øye. Det brøt ut stor begeistring i forsamlingen og sammen feiret vi Guds storhet da folk nå plutselig kunne gjøre bevegelser og ting de tidligere ikke kunne gjøre grunnet smertene! Ingenting er umulig for Gud! Kjære søsken, jeg vil oppmuntre dere med disse ferske vitnesbyrdene fra Kenya. Gud er den samme her, og Han er mektig til å gripe inn i enhver situasjon. La oss holde blikket festet på Jesus og fortsette det løpet han har kalt oss til. På vegne av våre kjære venner i Masai Mara vil jeg takke for deres
støtte.

Dere er virkelig med på noe stort!
Gud velsigne dere!
Kjærlig hilsen, Line Sofie