VISJON

VISJON

VISJON

« Være en velsignelse for masai folket»  

Dette var det Gud sa, og så er det vårt ansvar å gjøre noe med det. Gud har gjennom mange år  ledet oss i kontakt med de rette menneskene og sammen har vi begynt ett arbeid som allerede  har berga liv, og er med å reiser opp en ny generasjon med masaier.  

Evangeliet er det som forandrer våre liv, familier, og samfunn. På senteret så lærer barna Guds  Ord, pastorer og ledere får komme sammen til undervisning, bønn og veiledning. Vi planter og  bygger kirker i Masai Mara og vet at Evangeliet gir liv og håp til alle.  

Utdannelse er helt avgjørende for at barna skal nå de drømmer og håp de bærer på. Mange barn  i området får ikke skolegang og derfor så har vi bygd en skole og vil i framtiden også bygge flere  skoler, slik at barna kan få den utdannelsen de ønsker.  

Helse er en av de viktigste prioriteringene våres fordi mange dør av helt enkle sykdommer som  skyldes urent vann og mangel på helsehjelp og medisiner. Noe av det første vi gjorde var å få en  brønn med rent vann som gir rent vann til senteret, men også til de som bor i nærheten. Så ønsker  vi å bygge en helsestasjon for å gi folk enkel helsehjelp og medisiner, men også en fødestue som  kan gi kvinner en trygg og ren plass under fødsel. Vi har også hatt helgedager med undervisning  om hygiene etc og to dager med klinikk der flere hundre masaier fikk helsesjekk og medisiner når  det var nødvendig. 

i

Blog

Våre nyheter og kunngjøringer

 

Barnehjemmet på Misjonssenteret

Barnehjemmet på Misjonssenteret

Barnehjemmet på Misjonssenteret Misjonssenteret Det første vi bygde på eiendommen var ett hus for jenter og ett hus for guttene. Januar 2018 så  kom de første 16 barna og flytta inn på senteret. Vi har nå over 80 barn som bor på senteret og  har fått en trygg og god...

read more
Barnehjem

Barnehjem

Vi har idag ca 80 barn som bor på misjonssenteret, og vi tar inn barn med jevne mellomrom, ca 10 hver gang. Felles for barna er at flesteparten har mistet en eller begge foreldrene, og at omsorgspersonene ikke klarer å ta vare på barna hjemme. Mange av barna tas hånd...

read more
Konferanser

Konferanser

Vi har ulike typer konferanser på Misjonssenteret for å være til velsignelse for de kristne i Masai Mara. Gjennom hele året kommer pastorer og ledere til senteret for å være sammen i bønn og få undervisning av Bishop William Mainka og Apostel Jesse Karanja.En gang i...

read more

ÅPENTID

M-F: 9am – 4pm,

SEND OSS EN E-POST

post@masaimisjon.no